Advokátní kancelář Mrzena & Morvay vznikla v roce 1992.

Advokáti sdružení ke společnému výkonu advokacie poskytují klientům právní služby zejména v oblasti práva občanského, trestního, pracovního, správního a práva územních samosprávných celků. Tato činnost zahrnuje porady a konzultace, sepisování smluv a jiných právních dokumentů, mj. i zakladatelských listin právnických osob, vypracovávání právních rozborů, posouzení již vytvořených listin a v neposlední řadě zastupování v soudních a jiných řízeních.

Tyto služby jsou poskytovány buď v jednotlivých případech, nebo jako kompletní právní servis stálým smluvním klientům, a to jak podnikatelským tak nepodnikatelským subjektům.