09.04.2011 11:23

 JUDr.Tomáš Málek (1951), osvědčení ČAK č. 1565, IČ: 66210666, získal významné zkušenosti při výkonu funkce soudce na občanskoprávním úseku, jeho specializací je zejména právo občanské, obchodní, pracovní a územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek.

 JUDr.Václav Mrzena (1948), osvědčení ČAK č. 1459, IČ: 66210151, získal letité zkušenosti jako soudce na trestním úseku a je specializovaný především na trestní právo, současně na právo občanské, obchodní a územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek.

 Mgr.Vratislav Morvay (1970), osvědčení ČAK č. 4713, IČ: 66242461, nastoupil po ukončení studia do této advokátní kanceláře a zaměřil se v rámci specializace na věci práva občanského, obchodního, pracovního, správního vč. stavebního a práva územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek.

 

Zpět