Oblasti právních služeb:

        Občanské právo, zejména

               - nemovitosti, byty, společenství vlastníků

               - majetková vypořádání

               - náhrada škody a bezdůvodné obohacení

               - smluvní agenda

               - právnické osoby

        Pracovní právo, zejména

               - pracovní smlouvy, rozvázání pracovního poměru

              - mzdové, platové nároky

              - odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání a náhrada jiné škody

        Správní právo, zejména

              - agenda práva stavebního a přestupkového

        Práva územně samosprávných celků

              - v celém rozsahu problematiky

        Vymáhání pohledávek - zastupování v soudním řízení včetně insolvenčního


  •  
  •  

  •