Složení advokátní kanceláře:


 

 

JUDr.Václav Mrzena (1948), osvědčení ČAK č. 1459, IČ: 66210151, získal letité zkušenosti jako soudce trestního úseku, je specializovaný především na trestní právo, dále pak na právo občanské, obchodní a územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek.

 

Mgr.Vratislav Morvay (1970), osvědčení ČAK č. 4713, IČ: 66242461, nastoupil po ukončení vysokoškolského studia do této advokátní kanceláře a zaměřil se v rámci specializace na věci práva občanského, obchodního, pracovního, správního vč. stavebního, práva územních samosprávných celků a vymáhání pohledávek